CB PROJEKTA s.r.o.

Vítejte na stránkách projekční a inženýrské organizace CB PROJEKTA s.r.o.

Naše společnost se zabývá:
- Projektováním staveb
- Inženýrskou a poradenskou činností v investiční výstavbě
- Prováděním technického dozoru investora stavby
- Prováděním autorského dozoru
- Prováděním koordinátora BOZP na stavbách

Uvedené činnosti provádíme především pro pozemní stavby od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby, pro místní a vnitroareálové komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy, kanalizace, vodovody, plynovody, rozvody VN, NN, slaboproudé rozvody atd. Technický dozor a koordinátora BOZP provádíme ke stavbám jakéhokoliv druhu.

Adresa: Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Telefon: 604 856 683
E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz